Görüntüleme Sayısı (Stats)

8 Eylül 2013 Pazar

KİTAP HAKKINDA: NURİ TORTOP- YÖNETİM BİLİMİNİN TEMEL İLKELERİYönetim bilimini idarenin gerçek işleyişini inceleyen bir disiplin olarak tanımlayan yazar organik anlamda yönetimin kamu yönetimi karşılığı olarak örgüt ve personeli kapsadığını, fonksiyonel anlamda ise yönetimin çalışmalarını incelemekte ve kamu ve özel kesimi de içine almakta olduğunu ileri sürmektedir. Daha sonra yönetim incelemelerinin kapsamını üç noktada özetlemektedir ki bunlar: yönetimin nasıl olduğu, nasıl olması gerektiği ve nasıl olacağı sorularının cevabıdır. Bu da yazarın yönetim biliminin normatif bir yanı da olduğunu iddia ettiğini gösteriyor. 


Yönetim biliminin amacının yönetimin iyi işlemesi için ilkeler bulmaya çalışmak olduğunu söylerken geleneksel yaklaşımdan fazlasıyla etkilenmiş gözüküyor. Ayrıca yönetim biliminin pragmatik bir yönü olduğunu da tespit ediyor. Geleneksel okulun verimliliği temel alan bakış açısını bu eserinde aynen paylaşıyor. Yönetim biliminin gelişimini ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere üç ayrı ülke bazında inceleyen yazar yönetim anlayışına yen, görüşler getiren üç önemli yazar olarak Taylor, Gilbreth ve Fayol’u incelemiştir. Bunların yanında Marksist, kapitalist ve sosyalist olmak üzere üçlü bir yönetim bilimi ayrımı bağlamında incelemeler de yapmıştır. İlerleyen bölümlerde yazar Wilson’un yönetim-siyaset ayrımına karşı çıkarak böyle bir tasnifin yapay olduğunu ileri sürmüştür. Son olarak yazar işletme yönetimi ile yönetim biliminin ayrıldığı tek noktanın inceledikleri örgütler olduğunu savunuyor.